banner
Thứ 6, ngày 1 tháng 12 năm 2023
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
128/TB-TTr 28/12/2022 Thông báo Kết quả theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra
124/TB-TTr 26/12/2022 Thông báo Lịch Tiếp công dân định kỳ của Chánh Thanh tra tỉnh năm 2023
123/TB-TTr 20/12/2022 Thông báo Lịch trực cơ quan của lãnh đạo, công chức trong dịp Lễ Giáng sinh năm 2022 và Tết Dương lịch năm 2023
95/QĐ-TTr 27/10/2022 Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức
75/QĐ-TTr 16/8/2022 Quyết định Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc giaTVCN ISO 9001:2015
Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 1/1/1900 Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021
Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 1/1/1900 Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021
Nghị định số 59/2012/NĐ-CP 1/1/1900 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP
Nghị định Số 07/2012/NĐ-CP 1/1/1900 Nghị định Số 07/2012/NĐ-CP
Nghị định số 97/2011/NĐ-CP 1/1/1900 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP
Nghị định số 86/2011/NĐ-CP 1/1/1900 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP
Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 1/1/1900 Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021
Nghị định số 19/2008/NĐ-CP 1/1/1900 Nghị định số 19/2008/NĐ-CP
Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 1/1/1900 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021
Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 1/1/1900 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021
Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 1/1/1900 Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021
Quyết định số: 31/2012/QĐ-TTg 1/1/1900 Quyết định số: 31/2012/QĐ-TTg
Quyết định số: 31/2011/QĐ-TTg 1/1/1900 Quyết định số: 31/2011/QĐ-TTg
Quyết định 858/QĐ-TTg 1/1/1900 Quyết định 858/QĐ-TTg
Quyết định số: 137/2009/QĐ-TTg 1/1/1900 Quyết định số: 137/2009/QĐ-TTg
Trang trước Trang sau

 

Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Kon Tum thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Thanh tra Tỉnh Kon Tum, 144 - Bà Triệu - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: A Vượng - Chánh Thanh tra Tỉnh.
Điện thoại: 02603.862200 ; Fax: 02603.862200; Email: thanhtratinh-kontum@chinhphu.vn.
242471 Tổng số người truy cập: 1267 Số người online:
TNC Phát triển: