banner
Thứ 2, ngày 15 tháng 7 năm 2024
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
55/TB-TTr 23/6/2023 Thông báo Kết quả thực hiện kết luận thanh tra
52/TB-TTr 19/6/2023 Thông báo Kết quả kiểm tra việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra năm 2022 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
84/BC-TTr 19/6/2023 Báo cáo công tác thanh tra, KNTC, PCTN quý II
85/BC-TTr 19/6/2023 Báo cáo công tác thanh tra, KNTC, PCTN 6 tháng
46/TB-TTr 30/5/2023 Thông báo kết quả kiểm tra việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra năm 2022 tại Sở Lao động -Thương binh và Xã hội
47/TB-TTr 30/5/2023 Thông báo kết quả kiểm tra việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra năm 2022 tại UBND huyện Kon Plông
52/QĐ-TTr 30/5/2023 Quyết định Ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính Thanh tra tỉnh
41/TB-TTr 11/5/2023 Thông báo kết quả thực hiện kết luận thanh tra
39/TB-TTr 26/4/2023 TB Lịch trực cơ quan của lãnh đạo, công chức trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 01/5 (Từ ngày 29/4/2023 đến ngày 03/5/2023)
35/TB-TTr 12/4/2023 Thông báo kết quả đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra
28/TB-TTr 23/3/2023 Thông báo kết quả theo dõi thực hiện kết luận thanh tra
27/BC –TTr 17/3/2023 Báo cáo công tác thanh tra, KNTC, PCTN quý I
22/TB-TTr 14/3/2023 Thông báo kết quả theo dõi thực hiện kết luận thanh tra
24/TB-TTr 14/3/2023 Thông báo kết quả theo dõi thực hiện kết luận thanh tra
20/TB-TTr 7/3/2023 Thông báo Kết quả theo dõi thực hiện kết luận thanh tra
19/TB-TTr 3/3/2023 Thông báo Kết quả thực hiện kết luận thanh tra
19/QĐ-TTr 21/2/2023 Quyết định Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Thanh tra tỉnh năm 2023
10/TB-TTr 7/2/2023 Thông báo Kết quả thực hiện kết luận thanh tra
06/TTr-VP 13/1/2023 Thông báo Lịch trực cơ quan của lãnh đạo, công chức trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
04/TB-TTr 11/1/2023 Thông báo Kết quả theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra
Trang trước Trang sau

 

Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Kon Tum thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Thanh tra Tỉnh Kon Tum, 144 - Bà Triệu - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: A Vượng - Chánh Thanh tra Tỉnh.
Điện thoại: 02603.862200 ; Fax: 02603.862200; Email: thanhtratinh-kontum@chinhphu.vn.
507621 Tổng số người truy cập: 311 Số người online:
TNC Phát triển: